Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg

16. Sammanträdeskalendern för 2009

Talmanskonferensen lade fram sitt förslag till sammanträdeskalender för 2009.

Förslaget såg ut enligt följande:

12-15 januari

2-5 februari

18-19 februari

9-12 mars

23-26 mars

1-2 april

20-23 april

4-7 maj

14-16 juli

14-17 september

7-8 oktober

19-22 oktober

11-12 november

23-26 november

14-17 december.

Tidsfristen för ingivning av ändringsförslag fastställdes till den 19 maj 2008, kl. 20.00.

Omröstningen skulle äga rum onsdag den 21 maj 2008, kl.12.00.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy