Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 19 май 2008 г. - Страсбург

17. Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение
Пълни стенографски протоколи

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета, съгласно член 68 от Правилника за дейността, ще подпише в сряда следните актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, по отношение на удължаването на преходния период (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Eвропа (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Изказа се Bernd Posselt относно датата на европейските избори през 2009 г.

Правна информация - Политика за поверителност