Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 19. května 2008 - Štrasburk

17. Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování
CRE

Předseda oznámil, že podle článku 68 jednacího řádu Evropského parlamentu ve středu podepíše společně s předsedou Rady následující akty, které byly přijaty postupem spolurozhodování:

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 998/2003 o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, pokud jde o prodloužení přechodného období (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Vystoupil Bernd Posselt k termínu voleb do Evropského parlamentu v roce 2009.

Právní upozornění - Ochrana soukromí