Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. mai 2008 - Strasbourg

17. Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
Istungi stenogramm

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 68 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 998/2003 (mis käsitleb lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise suhtes kohaldatavaid loomatervishoiunõudeid) seoses üleminekuperioodi pikendamisega (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vahendusmenetluse teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Sõna võttis Bernd Posselt seoses Euroopa Parlamendi 2009. aasta valimiste kuupäevaga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika