Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 mei 2008 - Straatsburg

17. Ondertekening van volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten
Volledige verslagen

De Voorzitter deelt mede woensdag gezamenlijk met de voorzitter van de Raad de volgende volgens de medebeslissingsprocedure aangenomen besluiten te zullen ondertekenen, overeenkomstig artikel 68 van het Reglement:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 998/2003 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren, wat betreft de verlenging van de overgangsperiode (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Bernd Posselt voert het woord over de datum van de Europese verkiezingen in 2009.

Juridische mededeling - Privacybeleid