Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 19 maja 2008 r. - Strasburg

17. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji
CRE

Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów przyjętych w trybie współdecyzji, zgodnie z art. 68 Regulaminu Parlamentu:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, w odniesieniu do przedłużenia okresu przejściowego (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

Głos zabrał Bernd Posselt w sprawie daty wyborów europejskich w roku 2009.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności