Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 19 mai 2008 - Strasbourg

17. Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
Stenograma

Preşedintele a anunţat că miercuri va semna, împreună cu Preşedintele Consiliului, următoarele acte adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, în vederea extinderii perioadei de tranziție (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

A intervenit Bernd Posselt cu privire la data alegerilor europene din 2009.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate