Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg

17. Podpis aktov prijatých v spolurozhodovacom postupe
CRE

Predseda oznámil, že v súlade s článkom 68 rokovacieho poriadku spolu s predsedom Rady v stredu podpíše tieto akty prijaté v spolurozhodovacom postupe:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 998/2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, pokiaľ ide o predĺženie prechodného obdobia (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/477/EHS o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

V rozprave vystúpil Bernd Posselt k termínu európskych volieb v roku 2009.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia