Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 19 май 2008 г. - Страсбург

18. Ред на работа
CRE

Следващата точка от дневния ред бе определяне на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през втората сесия през май 2008 г. (PE 406.218/PDOJ) бе раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 132 от Правилника за дейността):

Заседания от 19.05.2008 до 22.05.2008

понеделник

- не се предлага промяна

Изказа се Hartmut Nassauer, който протестира срещу факта, че нарастващ брой заседания на комисиите се провеждат паралелно с пленарните заседания (Председателят прие това за сведение и му отговори, че ще сезира Председателския съвет по този въпрос).

вторник

Искане на групата PSE относно вписване в дневния ред за вторник следобед на декларация на Комисията относно положението на ромите в Италия, без внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Martin Schulz, от името на групата PSE, който обоснова искането, Monica Frassoni, от името на групата Verts/ALE, и Joseph Daul, от името на групата PPE-DE.

С електронно гласуване (106 - гласа „за“ 100- гласа „против“, 2 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

сряда

- не се предлага промяна

четвъртък

- не се предлага промяна

С това редът на работа е определен.

Изказа се Hannes Swoboda, за да посочи, че групата PSE ще изиска отсрочване на гласуването по доклада Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (точка 23 от ПДР).

Правна информация - Политика за поверителност