Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 19. května 2008 - Štrasburk

18. Plán práce
CRE

Na pořadu byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého květnového zasedání t. r. (PE 406.218/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 132 jednacího řádu):

Zasedání 19.5.2008 22.5.2008

v pondělí

- beze změn

Vystoupil Hartmut Nassauer, aby vyjádřil nespokojenost se skutečností, že neustále narůstá počet schůzí výboru, které se konají ve stejnou dobu jako plenární zasedání (předseda vzal vystoupení na vědomí a uvedl, že o skutečnosti bude informovat Konferenci předsedů)

v úterý

Žádost skupiny PSE, aby bylo na pořad jednání úterního odpoledního zasedání zařazeno prohlášení Komise o situaci Romů v Itálii bez předložení návrhů usnesení

Vystoupili: Martin Schulz za skupinu PSE s odůvodněním žádosti, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE a Joseph Daul za skupinu PPE-DE.

Parlament žádost schválil EH (106 pro, 100 proti, 2 zdržení se).

ve středu

- beze změn

ve čtvrtek

- beze změn

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Hannes Swoboda, který oznámil, že skupina PSE požádá o odložení hlasování o zprávě Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (bod 23 PDOJ).

Právní upozornění - Ochrana soukromí