Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 19. mai 2008 - Strasbourg

18. Tööplaan
Istungi stenogramm

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2008. aasta mai II osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 406.218/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 132):

19.05.2008 kuni 22.05.2008 istungid

Esmaspäev

- muudatusteta.

Sõna võttis Hartmut Nassauer, kes ütles, et järjest rohkem komisjonide koosolekuid toimub täiskogu istungite ajal (president võttis selle teadmiseks ja vastas, et ta teavitab probleemist esimeeste konverentsi).

Teisipäev

Fraktsiooni PSE taotlus lisada teisipäeva pärastlõuna päevakorda komisjoni avaldus romide olukorra kohta Itaalias resolutsiooni ettepanekuid esitamata.

Sõna võtsid Martin Schulz fraktsiooni PSE nimel, kes põhjendas taotlust, Monica Frassoni fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Joseph Daul fraktsiooni PPE-DE nimel.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (106 poolt, 100 vastu, 2 erapooletut).

Kolmapäev

- muudatusteta.

Neljapäev

- muudatusteta.

Tööplaan kinnitati.

Sõna võttis Hannes Swoboda, kes teatas, et fraktsioon PSE taotleb Mathieu Groschi raporti (A6-0037/2008) hääletuse edasilükkamist (päevakorra lõpliku projekti punkt 23).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika