Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. május 19., Hétfő - Strasbourg

18. Ügyrend
CRE

A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2008. májusi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 406.218/PDOJ). Módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 132. cikke):

Ülések: 2008.05.19-2008.05.22

hétfő

- nincs javasolt változtatás

Felszólal: Hartmut Nassauer, aki kifogásolja, hogy egyre több bizottsági ülésre kerül sor a plenáris ülésekkel egy időben (az elnök ezt tudomásul veszi és azt válaszolja, hogy az Elnökök Értekezletéhez fordul ezzel a kérdéssel)

kedd

A PSE képviselőcsoport kéri, hogy tűzzék kedd délután napirendre a Bizottságnak a romák olaszországi helyzetéről szóló nyilatkozatát, állásfoglalási indítványok benyújtása nélkül.

Felszólal: Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérelmet, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Joseph Daul, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (106 mellette, 100 ellene, 2 tartózkodás).

szerda

- nincs javasolt változtatás

csütörtök

- nincs javasolt változtatás

Az ügyrendet megállapították.

Felszólal: Hannes Swoboda, aki közli, hogy a PSE képviselőcsoportja szeretné kérni a Mathieu Grosch -jelentésről (A6-0037/2008) szóló szavazás elhalasztását (a végleges napirendtervezet 23. pontja).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat