Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 19 mei 2008 - Straatsburg

18. Regeling van de werkzaamheden
Volledige verslagen

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei II 2008 (PE 406.218/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 132 van het Reglement):

Vergaderingen van 19.05.2008 t/m 22.05.2008

maandag

- geen wijzigingen

Het woord wordt gevoerd door Hartmut Nassauer, die protesteert tegen het feit dat een toenemend aantal commissievergaderingen gelijktijdig met de plenaire vergaderingen plaatsvinden (de Voorzitter neemt hiervan kennis en antwoordt dat hij de kwestie aan de Conferentie van voorzitters zal voorleggen).

dinsdag

Verzoek van de PSE-Fractie om inschrijving op de agenda van dinsdagmiddag van een verklaring van de Commissie over de situatie van de Roma in Italië, zonder indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Martin Schulz, namens de PSE-Fractie, die zijn verzoek motiveert, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, en Joseph Daul, namens de PPE-DE-Fractie.

Bij ES (106 vóór, 100 tegen, 2 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

woensdag

- geen wijzigingen

donderdag

- geen wijzigingen

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, die erop wijst dat de PSE-Fractie om uitstel van de stemming over het verslag Mathieu Grosch (A6-0037/2008) zal verzoeken (punt 23 PDOJ).

Juridische mededeling - Privacybeleid