Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 19 maja 2008 r. - Strasburg

18. Porządek obrad
CRE

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie porządku prac.

Końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w sesji majowej II 2008 (PE 406.218/PDOJ) został rozesłany, a zgodnie z art. 132 Regulaminu zaproponowano następujące zmiany:

Posiedzenia w dniach 19.05.2008 - 22.05.2008

poniedziałek,

- bez zmian

Głos zabrał Hartmut Nassauer, sprzeciwiając się rosnącej liczbie posiedzeń komisji odbywających się w tym samym czasie, co sesje plenarne. (Przewodniczący przyjął to do wiadomości i odpowiedział, że sprawa zostanie skonsultowana z Konferencją Przewodniczących)

wtorek,

Wniosek grupy PSE dążący do włączenia do porządku obrad we wtorek po południu, oświadczenia Komisji w sprawie sytuacji Romów we Włoszech, bez składania projektu rezolucji.

Głos zabrali: Martin Schulz w imieniu grupy PSE, uzasadniając wniosek Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, i Joseph Daul w imieniu grupy PPE-DE.

W GE (przy 106 głosach za, 100 głosach przeciw, 2 wstrzymało się), Parlament przyjął wniosek.

środa,

- bez zmian

czwartek,

- bez zmian

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

Głos zabrał Hannes Swoboda, zaznaczając, że grupa PSE złoży wniosek o przeniesienie głosowania w sprawie sprawozdania Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (punkt 23 projektu porządku obrad).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności