Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg

18. Program práce
CRE

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Konečný návrh programu druhej májovej schôdze 2008 (PE 406.218/PDOJ) bol rozdaný a boli k nemu navrhnuté tieto zmeny (čl. 132 rokovacieho poriadku):

Rokovania 19.5.2008 až 22.5.2008

v pondelok

- bez návrhov na zmenu

V rozprave vystúpil Hartmut Nassauer, aby vyjadril nespokojnosť so skutočnosťou, že sa neusále zvyšuje počet schôdzí výborov, ktoré sa konajú v rovnakom čase ako plenárne schôdze (predseda vzal túto skutočnosť na vedomie a uviedol, že bude informovať konferenciu predsedov o tejto otázke).

v utorok

Žiadosť skupiny PSE, aby sa do utorkového popoľudnňajšieho programu zaradilo vyhlásenie Komisie o situácii Rómov v Taliansku, ku ktorému sa nebudú predkladať návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Martin Schulz za skupinu PSE s odôvodnením žiadosti, Monica Frassoni za skupinu Verts/ALE a Joseph Daul za skupinu PPE-DE.

Parlament schválil žiadosť v EH (106 za, 100 proti, 2 zdržali sa).

v stredu

- bez návrhov na zmenu

vo štvrtok

- bez návrhov na zmenu

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda, ktorý oznámil, že skupina PSE požiada o odloženie hlasovania o správe Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (bod 23 PDOJ).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia