Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0022(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0154/2008

Ingediende teksten :

A6-0154/2008

Debatten :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Stemmingen :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0215

Notulen
Maandag 19 mei 2008 - Straatsburg

20. Bescherming van het milieu door middel van het strafrecht ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacques Barrot (vice-voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dan Jørgensen (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI).

VOORZITTER: Manuel António dos SANTOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papastamkos, namens de PPE-DE-Fractie, Manuel Medina Ortega, namens de PSE-Fractie, Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie, Monica Frassoni, namens de Verts/ALE-Fractie, Jens Holm, namens de GUE/NGL-Fractie, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot en Hartmut Nassauer.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.3 van de notulen van 21.05.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid