Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/0022(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0154/2008

Teksty złożone :

A6-0154/2008

Debaty :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Głosowanie :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0215

Protokół
Poniedziałek, 19 maja 2008 r. - Strasburg

20. Ochrona środowiska poprzez prawo karne ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jacques Barrot (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrał Dan Jørgensen (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI).

PRZEWODNICTWO: Manuel António dos SANTOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE-DE, Manuel Medina Ortega w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Monica Frassoni w imieniu grupy Verts/ALE, Jens Holm w imieniu grupy GUE/NGL, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot i Hartmut Nassauer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 21.05.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności