Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2022(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0181/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0181/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 21
CRE 19/05/2008 - 21

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0208

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

21. Kατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2009 [2008/2022(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Ο Janusz Lewandowski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Thijs Berman, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Anne E. Jensen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Wiesław Stefan Kuc, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Μαργαρίτης Σχοινάς, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis και Brigitte Douay.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ville Itälä και Esko Seppänen.

Παρεμβαίνει η Janusz Lewandowski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου