Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0211(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0145/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0145/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 23
CRE 19/05/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0203

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

23. Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο" [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

Παρεμβαίνει ο Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jan Březina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Vladko Todorov Panayotov, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Zdzisław Kazimierz Chmielewski και Janez Potočnik.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου