Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/0020(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0164/2008

Внесени текстове :

A6-0164/2008

Разисквания :

PV 19/05/2008 - 24
CRE 19/05/2008 - 24

Гласувания :

PV 20/05/2008 - 8.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0204

Протокол
Понеделник, 19 май 2008 г. - Страсбург

24. Фонд „Тютюн“ * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 по отношение на трансфера на помощта за тютюна към фонд „Тютюн“ на Общността за годините 2008 г. и 2009 г. и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на финансирането на фонд „Тютюн“ на Общността [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Wiesław Stefan Kuc (докладчик по становището на комисията BUDG), Ioannis Gklavakis, от името на групата PPE-DE, Alejandro Cercas, от името на групата PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата UEN, Diamanto Manolakou, от името на групата GUE/NGL, Hélène Goudin, от името на групата IND/DEM, и Esther Herranz García.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski и Thijs Berman.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk и Ioannis Gklavakis.

Изказаха се: Mariann Fischer Boel и Sergio Berlato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 20.05.2008.

Правна информация - Политика за поверителност