Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0020(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0164/2008

Teksty złożone :

A6-0164/2008

Debaty :

PV 19/05/2008 - 24
CRE 19/05/2008 - 24

Głosowanie :

PV 20/05/2008 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0204

Protokół
Poniedziałek, 19 maja 2008 r. - Strasburg

24. Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy * (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 jeżeli chodzi o przeniesienie pomocy dla sektora tytoniowego do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego na lata 2008 i 2009 oraz rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do finansowania Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Mariann Fischer Boel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Wiesław Stefan Kuc (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Ioannis Gklavakis w imieniu grupy PPE-DE, Alejandro Cercas w imieniu grupy PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy UEN, Diamanto Manolakou w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin w imieniu grupy IND/DEM, i Esther Herranz García.

PRZEWODNICTWO: Marek SIWIEC
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski i Thijs Berman.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk i Ioannis Gklavakis.

Głos zabrali: Mariann Fischer Boel i Sergio Berlato.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 20.05.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności