Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0020(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0164/2008

Predkladané texty :

A6-0164/2008

Rozpravy :

PV 19/05/2008 - 24
CRE 19/05/2008 - 24

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0204

Zápisnica
Pondelok, 19. mája 2008 - Štrasburg

24. Fond Spoločenstva pre tabak * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003, pokiaľ ide o presun pomoci na tabak do Fondu Spoločenstva pre tabak na roky 2008 a 2009 a nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o financovanie Fondu Spoločenstva pre tabak [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Wiesław Stefan Kuc (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Ioannis Gklavakis za skupinu PPE-DE, Alejandro Cercas za skupinu PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Janusz Wojciechowski za skupinu UEN, Diamanto Manolakou za skupinu GUE/NGL, Hélène Goudin za skupinu IND/DEM a Esther Herranz García.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski a Thijs Berman.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk a Ioannis Gklavakis.

Vystúpili títo poslanci: Mariann Fischer Boel a Sergio Berlato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 20.05.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia