Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2150(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0133/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0133/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 25
CRE 19/05/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0205

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

25. Αξιολόγηση του προγράμματος PEACE και στρατηγικές για το μέλλον (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση του Προγράμματος PEACE και τις στρατηγικές για το μέλλον [2007/2150(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Η Bairbre de Brún παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Catherine Stihler, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Ιωάννης Κασουλίδης, Σταύρος Αρναουτάκης, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan και Colm Burke.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Rolf Berend.

Παρεμβαίνουν οι Marian Harkin η οποία αναφέρεται στις απόψεις που εξέφρασε ο Jim Allister και ο τελευταίος επί της εν λόγω παρεμβάσεως.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner και Bairbre de Brún.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου