Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2010(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0158/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0158/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 26
CRE 19/05/2008 - 26

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0210

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

26. Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές [2008/2010(INI)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Margie Sudre (A6-0158/2008)

Η Margie Sudre παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Danuta Hübner (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Pedro Guerreiro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adam BIELAN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Jean Marie Beaupuy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Manuel Medina Ortega και Catherine Neris.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques και Madeleine Jouye de Grandmaison.

Παρεμβαίνουν οι Danuta Hübner και Margie Sudre.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου