Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2189(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0155/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0155/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 27
CRE 19/05/2008 - 27

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.12
CRE 20/05/2008 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 19 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

27. Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Ο Lasse Lehtinen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Meglena Kuneva (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piia-Noora Kauppi (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Diana Wallis (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Hedh (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Colm Burke, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Leopold Józef Rutowicz, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hanne Dahl, εξ ονόματος της ομάδας IND/DEM, Sergej Kozlík, μη εγγεγραμμένος, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira και Małgorzata Handzlik.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová και Evelyne Gebhardt.

Παρεμβαίνουν οι Meglena Kuneva και Lasse Lehtinen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου