Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 19. mai 2008 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Volituste kontrollimine
 8.aa Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 11.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Petitsioonid
 14.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Majanduslike huvide deklaratsioon
 16.2009. aasta osaistungjärkude ajakava
 17.Kaasotsustamismenetlusel vastu võetud aktide allkirjastamine
 18.Tööplaan
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu ***I (arutelu)
 21.2009. aasta eelarve: Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus (arutelu)
 22.Tooraine ja toormaterjaliga kauplemine (arutelu)
 23.Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtte loomine * (arutelu)
 24.Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond * (arutelu)
 25.Programmi PEACE hindamine ja tulevikustrateegiad (arutelu)
 26.Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (arutelu)
 27.ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 (arutelu)
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (151 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) 
 
Protokoll (141 kb) Kohalolijate nimekiri (21 kb) 
 
Protokoll (220 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika