Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 19. toukokuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 11.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Vetoomukset
 14.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 15.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus
 16.Vuoden 2009 istuntokalenteri
 17.Yhteispäätösmenettelyä noudattaen hyväksyttyjen säädösten allekirjoittaminen
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin ***I (keskustelu)
 21.Ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2009 (keskustelu)
 22.Raaka-aineiden ja hyödykkeiden kauppa (keskustelu)
 23.Yhteisyrityksen perustaminen: polttokennot ja vety * (keskustelu)
 24.Yhteisön tupakka-alan rahasto * (keskustelu)
 25.PEACE-ohjelman arviointi ja tulevaisuuden strategiat (keskustelu)
 26.Syrjäisimpiä alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät (keskustelu)
 27.EU:n kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2007–2013 (keskustelu)
 28.Seuraavan istunnon esityslista
 29.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (154 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (146 kb) Läsnäololista (21 kb) 
 
Pöytäkirja (220 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö