Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 19 maj 2008 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Valprövning
 8.Inkomna dokument
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Avtalstexter översända av rådet
 11.Bortfallna skriftliga förklaringar
 12.Anslagsöverföringar
 13.Framställningar
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 15.Uppgifter om ekonomiska intressen
 16.Sammanträdeskalendern för 2009
 17.Undertecknande av rättsakter som antagits genom medbeslutandeförfarandet
 18.Arbetsplan
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Straffrättsliga påföljder till skydd för miljön ***I (debatt)
 21.Beräkningen av parlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2009 (debatt)
 22.Råvaruhandel (debatt)
 23.Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas * (debatt)
 24.Gemenskapens tobaksfond * (debatt)
 25.Utvärdering av Peace-programmet och strategier för framtiden (debatt)
 26.En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter (debatt)
 27.EU:s strategi för konsumentpolitiken 2007–2013 (debatt)
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (156 kb) Närvarolista (55 kb) 
 
Protokoll (147 kb) Närvarolista (21 kb) 
 
Protokoll (222 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy