Index 
Proces-verbal
PDF 225kWORD 151k
Luni, 19 mai 2008 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţia Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Componenţa Parlamentului
 5.Componenţa grupurilor politice
 6.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 10.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 11.Declaraţii scrise caduce
 12.Transferuri de credite
 13.Petiţii
 14.Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului
 15.Declaraţie de interese financiare
 16.Calendarul perioadelor de sesiune din 2009
 17.Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal ***I (dezbatere)
 21.Bugetul 2009: estimările Parlamentului (dezbatere)
 22.Comerţul cu materii prime şi produse de bază (dezbatere)
 23.Înfiinţarea întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen” * (dezbatere)
 24.Fondul comunitar pentru tutun * (dezbatere)
 25.Evaluarea programului PEACE şi strategii pentru viitor (dezbatere)
 26.Strategie pentru regiunile ultraperiferice: realizări şi perspective (dezbatere)
 27.Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 2007-2013 (dezbatere)
 28.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 29.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Declaraţia Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie prin care a condamnat în numele Parlamentului atentatul comis de ETA la 14 mai la Legutiano, în Ţara Bască spaniolă. A exprimat condoleanţele Parlamentului familiei lui Juan Manuel Piñuel, membru al forţelor de ordine spaniole, care a pierit în atentat, precum şi poporului spaniol şi instituţiilor democratice spaniole.

Parlamentul a păstrat un minut de tăcere în memoria victimei.


3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Francesco Musotto a anunţat că a fost prezent la şedinţa din 08.05.2008 , iar numele său nu figurează pe lista de prezenţă.

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


4. Componenţa Parlamentului

Prin scrisoarea din 9 mai 2008, José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) a informat Preşedintele Parlamentului European că Antonio Tajani a fost desemnat de către Consiliul Uniunii Europene ca membru al Comisiei în locul lui Franco Frattini.

Preşedintele Comisiei intenţionează să-i încredinţeze lui Antonio Tajani portofoliul transporturilor.

Parlamentul a constatat că, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, această funcţie este incompatibilă cu cea de deputat european şi că, datorită acestui fapt, Antonio Tajani se află în situaţia de incompatibilitate a mandatului începând din 9 mai 2008, data desemnării sale de către Consiliu ca membru al Comisiei.

Având în vedere faptul că Parlamentul European, aplicând alineatul (4) din Acordul-cadru dintre Parlament şi Comisie, precum şi articolul 99 din Regulamentul său de procedură, trebuie încă să se pronunţe cu privire la numirea lui Antonio Tajani ca membru al Comisiei, Preşedintele a propus să se amâne constatarea existenţei locului vacant până la votul în plen. Cu toate acestea, având în vedere incompatibilitatea mandatului său cu începere de la 9 mai 2008, Antonio Tajani nu mai poate participa la lucrările Parlamentului European şi ale organelor acestuia.

°
° ° °

Autorităţile competente italiene au comunicat următoarele desemnări în Parlamentul Europeans:
- Giacomo Santini în locul lui Renato Brunetta,
- Matteo Salvini în locul lui Umberto Bossi,
- Iva Zanicchi în locul lui Mario Mantovani,
- Fabio Ciani în locul Lucianei Sbarbati,
- Catiuscia Marini în locul lui Lapo Pistelli,
- Giuseppe Bova în locul lui Alfonso Andria,
- Edmondo Cirielli în locul Adrianei Poli Bortone,
- Roberto Fiore în locul Alessandrei Mussolini.

Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova şi Roberto Fiore au fost desemnaţi deputaţi în Parlament cu efect de la 16 mai 2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atâta timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre cu privire la o eventuală contestaţie, Iva Zanicchi, Fabio Ciani, Catiuscia Marini, Giuseppe Bova şi Roberto Fiore participă la lucrările parlamentare şi se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi efectuat în prealabil declaraţia conform căreia nu deţin o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.

În ceea ce-i priveşte pe Giacomo Santini, Matteo Salvini şi Edmondo Cirielli, dimpotrivă, s-a constatat că aceştia nu pot participa la lucrările parlamentare, având în vedere faptul că, în prezent, sunt deputaţi în Parlamentul italian, funcţie incompatibilă cu mandatul de deputat european, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct. În consecinţă, locurile lor rămân vacante.

°
° ° °

Autorităţile franceze competente au informat că Catherine Boursier este desemnată în locul lui Adeline Hazan, ca deputată în Parlament, cu efect de la 18.05.2008.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Catherine Boursier se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


5. Componenţa grupurilor politice

Thomas Wise a indicat faptul că a părăsit Grupul IND/DEM şi că, din 8 mai 2008, figurează printre deputaţii neafiliaţi.


6. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului PPE-DE şi a Grupului IND/DEM următoarele solicitări de numire:

IMCO:
Christopher Heaton-Harris în locul lui Syed Kamall

Delegaţia pentru relaţiile cu Afganistan:
Urszula Gacek în locul lui Jacek Saryusz-Wolski

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară Euromediteraneană:
Slavi Binev în locul lui Dimitar Stoyanov

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea comisiei sale JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaţilor Juan Fraile Cantón, Martí Grau i Segú, Florencio Luque Aguilar, Juan Andrés Naranjo Escobar şi Salvador Domingo Sanz Palacio, cu efect de la 7 aprilie 2008, precum şi mandatul lui Sirpa Pietikäinen, cu efect de la 4 aprilie 2008.


8. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente

1) de comisiile parlamentare:

1.1) rapoarte

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind selecția și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit (SMS) (COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)) - ITRE - Raportoare: Fiona Hall (A6-0077/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile referitoare la carne și la efectivele de animale (COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)) - AGRI - Raportor: Friedrich-Wilhelm Graefe Zu Baringdorf (A6-0130/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea Fundației Europene de Formare (reformare) (COM(2007)0443 - C6-0243/2007 - 2007/0163(COD)) - EMPL - Raportor: Bernard Lehideux (A6-0131/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Deciziei nr. 85/368/CEE a Consiliului privind echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ale Comunității Europene (COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)) - EMPL - Raportor: Jan Andersson (A6-0132/2008)

- Raport privind evaluarea programului PEACE și a strategiilor pentru viitor (2007/2150(INI)) - REGI - Raportoare: Bairbre De Brún (A6-0133/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metilen-difenil diizocianat, ciclohexan și nitrat de amoniu (COM(2007)0559 - C6-0327/2007 - 2007/0200(COD)) - ENVI - Raportor: Miroslav Ouzký (A6-0135/2008)

- Raport interimar privind datele ştiinţifice referitoare la schimbările climatice: constatări şi recomandări în vederea luării de decizii (2008/2001(INI)) - CLIM - Raportor: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

- Raport privind coerența politicilor de dezvoltare și efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest (2007/2183(INI)) - DEVE - Raportor: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de înfiinţare a întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen” (COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)) - ITRE - Raportoare: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

- Raport privind o nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) (COM(2007)0539 - 2007/2260(INI)) - AGRI - Raportor: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (versiune codificată) (COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)) - JURI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (A6-0152/2008)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin dreptul penal (COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)) - JURI - Raportor: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

- Raport referitor la Cartea Verde privind ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor (COM(2007)0269 - 2007/2279(INI)) - ENVI - Raportor: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

- Raport privind Strategia pentru regiunile ultraperiferice: realizări și perspective (COM(2007)0507 - 2008/2010(INI)) - REGI - Raportoare: Margie Sudre (A6-0158/2008)

- Raport privind progresul realizat în materie de egalitate de șanse și nediscriminare în UE (transpunerea Directivelor 2000/43/CE și 2000/78/CE) (2007/2202(INI)) - EMPL - Raportoare: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de simplificare a procedurilor de întocmire a listelor și publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic și de modificare a Directivelor 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/EEC, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE (COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)) - AGRI - Raportor : Neil Parish (A6-0160/2008)

- Raport privind o politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană (COM(2007)0575 - 2008/2009(INI)) - TRAN - Raportor: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru anii 2008 și 2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește finanțarea Fondului comunitar pentru tutun (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)) - AGRI - Raportor: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

- Raport privind femeile și știința (2007/2206(INI)) - FEMM - Raportoare: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

- Raport privind evaluarea intermediară a politicii industriale - o contribuție la strategia UE pentru creștere și locuri de muncă (COM(2007)0374 - 2007/2257(INI)) - ITRE - Raportoare: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

- Raport privind raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia (2007/2269(INI)) - AFET - Raportoare: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

- Raport referitor la acţiunile întreprinse în urma Declaraţiei de la Paris din 2005 privind eficienţa ajutorului (2008/2048(INI)) - DEVE - Raportor: Johan Van Hecke (A6-0171/2008)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre (COM(2007)0803 - C6-0031/2008 - 2007/0300(CNS)) - EMPL - Raportor: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

- Raport privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2009 (2008/2022(BUD)) - BUDG - Raportor: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

1.2) recomandări pentru a doua lectură:

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și depozitarea în deplină siguranță a acestei substanțe (11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)) - ENVI - Raportor: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

2) de către deputaţi

2.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 109 din Regulamentul de procedură) (B6-0156/2008)


- Consiliului:

Medina Ortega Manuel, Doyle Avril, Burke Colm, McGuinness Mairead, Mitchell Gay, Higgins Jim, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Evans Robert, Posselt Bernd, Davies Chris, Martin David, Papadimoulis Dimitrios, Seppänen Esko, van Nistelrooij Lambert, Anastase Roberta Alma, Rutowicz Leopold Józef, Crowley Brian, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, Irujo Amezaga Mikel, Casaca Paulo, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Podkański Zdzisław Zbigniew, Van Hecke Johan, Manolakou Diamanto

- Comisiei
McAvan Linda, Van Hecke Johan, Hutchinson Alain, Doyle Avril, Paleckis Justas Vincas, Arnaoutakis Stavros, Mitchell Gay, Panayotopoulos-Cassiotou Marie, Moraes Claude, Lundgren Nils, Goudin Hélène, Medina Ortega Manuel, Corda Giovanna, Papastamkos Georgios, Irujo Amezaga Mikel, Posselt Bernd, Crowley Brian, Ebner Michl, Papadimoulis Dimitrios, Claeys Philip, Seppänen Esko, Kallenbach Gisela, Öger Vural, Burke Colm, McGuinness Mairead, Higgins Jim, Evans Robert, Hénin Jacky, van Nistelrooij Lambert, Ţicău Silvia-Adriana, Pleštinská Zita, Fourtou Janelly, Mavrommatis Manolis, Rutowicz Leopold Józef, Podkański Zdzisław Zbigniew, Ryan Eoin, Aylward Liam, Ó Neachtain Seán, López-Istúriz White Antonio, França Armando, Toussas Georgios, Pafilis Athanasios, Belet Ivo, Manolakou Diamanto, Luque Aguilar Florencio, Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof

2.2) propuneri de rezoluţie (articolul 113 din Regulamentul de procedură)

- Jana Bobošíková. Propunere de Rezoluţie privind impactul pe care îl are înlocuirea carburanţilor cu biocarburanţi asupra creşterii preţurilor la alimente în ţările în curs de dezvoltare (B6-0215/2008)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

DEVE, ENVI

- Marian Zlotea. Propunere de rezoluţie privind drepturile pasagerilor în transportul rutier şi pe căile navigabile interioare (B6-0234/2008)

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

IMCO

2.3) propuneri de recomandare (articolul 114 din Regulamentul de procedură)

- Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN. Propunere de recomandare adresată Consiliului privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile (B6-0216/2008)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

FEMM


9. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 108 din Regulamentul de procedură):

- (O-0029/2008) adresată deElly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, Karl von Wogau şi Stefano Zappalà, în numele Grupului PPE-DE, Consiliului: Tratat internațional de interzicere a armelor cu uraniu (B6-0153/2008),

- (O-0030/2008) adresată deElly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer, Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, Karl von Wogau şi Stefano Zappalà, în numele Grupului PPE-DE, Comisiei: Tratat internațional de interzicere a armelor cu uraniu (B6-0154/2008),

- (O-0033/2008) adresată deHelmuth Markov, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Litigii Airbus/Boeing în faţa OMC (B6-0155/2008),

- (O-0054/2008) adresată deMiroslav Ouzký, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Strategia Comisiei privind cea de-a treia reuniune a părților la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în probleme de mediu (B6-0157/2008),

- (O-0055/2008) adresată deGuido Sacconi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Proiectul de regulament privind metodele de testare REACH (B6-0158/2008),

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Jean Louis Cottigny, Pierre Pribetich, Michel Rocard, Bronisław Geremek şi Daniel Cohn-Bendit, privind utilizarea „programelor libere” (0046/2008),

- Elizabeth Lynne, Jamila Madeira şi Frieda Brepoels, privind criza umanitară în Gaza (0047/2008),

- Anna Záborská, Bernd Posselt, Francis Wurtz, Zita Gurmai şi Marian Harkin, privind multilingvismul, element-cheie al democraţiei şi al transparenţei în serviciul cetăţenilor în statele membre (0048/2008).


10. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

- Acord de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană şi Republica Côte d'Ivoire.


11. Declaraţii scrise caduce

Neîntrunind numărul necesar de semnături, declaraţiile scrise nr. 7, 9, 10, 12, 13/2008 au devenit caduce în conformitate cu articolul 116 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


12. Transferuri de credite

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 08/2008 a Comisiei Europene (C6-0158/2008 - SEC(2008)0298/ final).

După ce a luat act de avizul Consiliului, aceasta a autorizat transferul în integralitate, în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul financiar din 25.06.2002, astfel cum a fost modificat la 13.12.2006.

°
° ° °

Comisia pentru bugete a examinat propunerea de transfer de credite DEC 09/2008 a Comisiei Europene (C6-0159/2008 - SEC(2008)0409 final).

Aceasta a dat aviz favorabil, în conformitate cu articolul 24 alineatul (2) al Regulamentului financiar din 25.06. 2002, astfel cum a fost modificat la 13.12.2006, conform defalcării de mai jos:

11.03.01 – Acorduri internaţionale de pescuit - Côte d'Ivoire EUR 1.190.000,- (CE/CP)


13. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos, au fost trimise comisiei competente, în conformitate cu articolul 191 alineatul (5) din Regulamentul de procedură:

28.04.2008

de Jadwiga Kaszuba (nr. 0371/2008);

de Claudia Reissmüller (nr. 0372/2008);

de Alexander-Martin Sardina (CDU Bundestagsfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft) (nr. 0373/2008);

de Helga Liening (nr. 0374/2008);

de Sonja Gollwitzer-Bauer (nr. 0375/2008);

de Rena-Elisabeth Koch (nr. 0376/2008);

de Uwe Michael Walter Wolff (nr. 0377/2008);

de Ana Gómez Díaz-Franzón (Aula Gerión) (4500 de semnături) (nr. 0378/2008);

de Matthias Prescher (nr. 0379/2008);

de Seán Andrews (nr. 0380/2008);

de Helga und Peter Bruns (2 semnături) (nr. 0381/2008);

de Mircea Dragnea (nr. 0382/2008);

de Nicola De Florentiis (nr. 0383/2008);

de Ion Mogosan (nr. 0384/2008);

de Anna M.H.C. Schnackers (nr. 0385/2008);

de Jan Ordon (nr. 0386/2008);

de Katiuscia Verlingieri (Legale UNSA - SNABCA) (2 semnături) (nr. 0387/2008);

de Andrzej Jedruch (nr. 0388/2008);

de Virgil Petrache (nr. 0389/2008);

de Vincenzo Marzano (nr. 0390/2008);

de Marek Grodzki (nr. 0391/2008);

de José Luis Rodríguez Taborda (Plataforma Mazagon Verde Puerta de Donana) (584 de semnături) (nr. 0392/2008);

de Catalin Afrasinei (4 semnături) (nr. 0393/2008);

de Martin Tibuleac (nr. 0394/2008);

de Weronika Adamczyk (nr. 0395/2008);

de Irena Ryzinska (nr. 0396/2008);

de Ljubima Jordanova Dimitrova (nr. 0397/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0398/2008);

de Stefan Rapauzu (nr. 0399/2008);

de Karl Heinz Tonnius (nr. 0400/2008);

de Shenay Mustafa (nr. 0401/2008);

de Pavlina Radkova (nr. 0402/2008);

de Boyko Stoyanov (Association pour l'élevage local en Bulgarie ("Асоциация за ръзвъждане на местни - автохтонни породи в България")) (nr. 0403/2008);

de Marcela Pescaru (nr. 0404/2008);

de Roman Bakala (nr. 0405/2008);

de Bernard Cassar (nr. 0406/2008);

de János Mészáros Szilard (nr. 0407/2008);

de (nume confidenţial) (8 semnături) (nr. 0408/2008);

de Carmen Mariné Tena (APRENEM) (nr. 0409/2008);

de Vincenzo Macaluso (nr. 0410/2008);

de David Missud (nr. 0411/2008);

de Delphine Boury-Simoes (nr. 0412/2008);

de Pietro Musilli (nr. 0413/2008);

de Richard Ley (nr. 0414/2008);

de Duncan MacDonald (nr. 0415/2008);

de Gabor Somorjai (nr. 0416/2008);

de Andreas Heiss (nr. 0417/2008);

de Manfred Jäckel (nr. 0418/2008);

de Rolf Jürgens (nr. 0419/2008);

de Dani Boix Masafret (Associación de Naturalistas de Girona) (nr. 0420/2008);

de Janina Janta-Lipinska (nr. 0421/2008);

de Gheorghe Holban (nr. 0422/2008);

de Francísco C. Sánchez (Colectivo por la Paz y Solidaridad) (nr. 0423/2008);

de Ugo Berti (9 semnături) (nr. 0424/2008);

de Prodormos Enotiadis (nr. 0425/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0426/2008);

de Elizabeth Moynihan (nr. 0427/2008);

de Michael Puels (nr. 0428/2008);

de Annegret Stöckl (nr. 0429/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0430/2008);

de Kathleen De Vries (nr. 0431/2008);

de Dorothea Daniel (nr. 0432/2008);

de Ulrich Jarzina (nr. 0433/2008);

de Adrian Galati (nr. 0434/2008);

de Christian Peintner (Virtueller Staat - Niemandsland) (nr. 0435/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0436/2008);

30.04.2008

de Bogusław Wantoła (nr. 0437/2008);

de Peter Burghardt Führer (nr. 0438/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0439/2008);

de Gudrun Tempel (Arbeitsgruppe Menschenpflicht und Tierrecht) (nr. 0440/2008);

de Marcos Ballesteros Galera (nr. 0441/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0442/2008);

de Sorin Petcu (nr. 0443/2008);

de Anne Blackman (nr. 0444/2008);

de Constant Verbraeken (nr. 0445/2008);

de Elazizi Amine (nr. 0446/2008);

de Achim Ulrich Heiße (nr. 0447/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0448/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0449/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0450/2008);

de Valeria Bonfio (nr. 0451/2008);

de Pierre Pétry (Les Territoires de la Mémoire, Centre d'Education à la Tolérance et à la Résistance) (nr. 0452/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0453/2008);

de Hans-Jürgen Jacob (HCP Harely Club Pfalz e.V.) (nr. 0454/2008);

de Nicole Regereau (Victimes des dénis de justice contamination Hépatite C) (nr. 0455/2008);

de Josef Jasimczak (Nachkom. v. Zwangsarbeitern) (nr. 0456/2008);

de Cristina Calandre Hoenigsfeld (nr. 0457/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0458/2008);

de Antonio Morais (nr. 0459/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0460/2008);

de Yolande Rodulfo (nr. 0461/2008);

de Ana Ionita (nr. 0462/2008);

de Nosrat Delbasteh (Aserbaidschanische Föderation 1996 e.V. in Deutschland-Berlin) (nr. 0463/2008);

de Wolfgang Schönfelder (nr. 0464/2008);

de Irene Peretti (iei-consulting) (nr. 0465/2008);

de Irene Janßen (nr. 0466/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0467/2008);

de Eduard Payer (nr. 0468/2008);

de Adam Rainer (Interessengemeinschaft für japanische Old- und Youngtimer) (nr. 0469/2008);

de Jens Ahrends (nr. 0470/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0471/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0472/2008);

de Christoph Klein (Atmed AG) (nr. 0473/2008);

de C. Muet (AVEC) (nr. 0474/2008);

de Timis Netu (nr. 0475/2008);

de Antonio César Muñoz (Agrupación de Desarollo) (nr. 0476/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0477/2008);

de Lazar Dumitras (nr. 0478/2008);

de Boris Leopold Kurent (Civilno združenje za nadzor nad institucijami) (8 semnături) (nr. 0479/2008);

de Ryszard Tadla (nr. 0480/2008);

de Danila Fodor (Organizatia Nationala pentru Apararea Drepturilor Omului) (3 semnături) (nr. 0481/2008);

de María-Pilar Malón Azpilicueta (Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No") (nr. 0482/2008);

de Niculae Vişinoiu (nr. 0483/2008);

de Helga Lacke (nr. 0484/2008);

de Irma Nelles-Rieger (nr. 0485/2008);

15.05.2008

de Michael Shields (2 semnături) (nr. 0486/2008);

de Emil Vâcǎrus (nr. 0487/2008);

de Giampaolo Deiama (nr. 0488/2008);

de Bernardus Van Oosten (nr. 0489/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0490/2008);

de Rafael Ribera Ferrer (nr. 0491/2008);

de Michael Peter Blake (nr. 0492/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0493/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0494/2008);

de Miguel Angel Maicas Juanes (nr. 0495/2008);

de María Teresa Salvador Alarcón (nr. 0496/2008);

de Gary Paterson (nr. 0497/2008);

de Massimo Degni (nr. 0498/2008);

de Nicolae Aurel Curdov (nr. 0499/2008);

de Catalin Stoica (nr. 0500/2008);

de Natalia Serao (8 semnături) (nr. 0501/2008);

de (nume confidenţial) (2 semnături) (nr. 0502/2008);

de Amine Salem (nr. 0503/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0504/2008);

de Elena Sirbu (nr. 0505/2008);

de Ioan Octavian Stetca (SC Management Solution) (nr. 0506/2008);

de Mironel Dascalu (S.C. Ferma Das Agro srl) (nr. 0507/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0508/2008);

de Régis Debeire (nr. 0509/2008);

de Oisin Jones-Dillon (nr. 0510/2008);

de Marina Mastromauro (Pastificio Attilio Mastromauro Granoro s.r.l.) (nr. 0511/2008);

de Andrzej Gorski (nr. 0512/2008);

de Heinrich Hoppach (Toxcenter e.V.) (nr. 0513/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0514/2008);

de Giancarlo Albera (Coordinamento dei Comitati cittadini) (nr. 0515/2008);

de (nume confidenţial) (nr. 0516/2008);

de Elizabeth Fleischer (nr. 0517/2008);

de Gheorghe Vlase (nr. 0518/2008);

de Marie Breda (nr. 0519/2008);

de Vasile Mǎlǎiaşi (nr. 0520/2008);

de Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven (2 semnături) (nr. 0521/2008);

de Peter Moser (nr. 0522/2008);

de Giuseppe Cirillo (Partito Impotenti Esistenziali Dr. Cirillo) (2 semnături) (nr. 0523/2008);

de Johannes Zens (nr. 0524/2008);

de Michael Doyle (nr. 0525/2008);

de Vera Petkantchin (Grazhdani za Rila (Citizens of Rila)) (81277 de semnături) (nr. 0526/2008);


14. Cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat poziţiilor şi rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune din februarie 2008 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


15. Declaraţie de interese financiare

Următorii deputaţi nu şi-au actualizat încă declaraţia de interese financiare pentru anul 2007, în conformitate cu Anexa I articolul 2 alineatul (5) din Regulamentul de procedură:

Jean-Luc Bennahmias, Graham Booth, Małgorzata Handzlik, Kurt Lechner, Jules Maaten, José Javier Pomés Ruiz, Teresa Riera Madurell, Britta Thomsen, Catherine Trautmann şi John Whittaker.


16. Calendarul perioadelor de sesiune din 2009

Conferinţa Preşedinţilor a comunicat propunerile sale cu privire la calendarul perioadelor de sesiune din 2009.

Aceste propuneri sunt următoarele:

12 - 15 ianuarie

2 - 5 februarie

18 şi 19 februarie

9 - 12 martie

23 - 26 martie

1 şi 2 aprilie

20 - 23 aprilie

4 - 7 mai

14 - 16 iulie

14 - 17 septembrie

7 şi 8 octombrie

19 - 22 octombrie

l1 şi 12 noiembrie

23 - 26 noiembrie

14 - 17 decembrie

Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este prevăzut pentru 19.05.2008, la ora 20.

Votul va avea loc miercuri, 21.05.2008, la ora 12.


17. Semnarea actelor adoptate în cadrul procedurii de codecizie

Preşedintele a anunţat că miercuri va semna, împreună cu Preşedintele Consiliului, următoarele acte adoptate în cadrul procedurii de codecizie, în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul de procedură al Parlamentului:

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, în vederea extinderii perioadei de tranziție (03622/2008/LEX - C6-0196/2008 - 2007/0202(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială (03624/2008/LEX - C6-0195/2008 - 2004/0251(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme (03690/2007/LEX - C6-0194/2008 - 2006/0031(COD))

- Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa (03696/2007/LEX - C6-0193/2008 - 2005/0183(COD))

°
° ° °

A intervenit Bernd Posselt cu privire la data alegerilor europene din 2009.


18. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din mai II 2008 (PE 406.218/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 132 din Regulamentul de procedură)

Şedinţa dintre 19.05.2008 şi 22.05.2008

luni

- fără propuneri de modificare

A intervenit Hartmut Nassauer, care a criticat faptul că un număr din ce în ce mai mare de reuniuni ale comisiilor se desfăşoară simultan cu şedinţele plenare (Preşedintele a luat act de aceasta şi a răspuns că va sesiza Conferinţa preşedinţilor cu privire la acest lucru)

marţi

Cererea Grupului PSE de înscriere pe ordinea de zi a după-amiezii de marţi a unei declaraţii a Comisiei privind situaţia romilor în Italia, fără depunere de propuneri de rezoluţie.

Au intervenit: Martin Schulz, în numele Grupului PSE, care a motivat cererea, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, şi Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE.

Cu VE (106 pentru, 100 împotrivă, 2 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.

miercuri

- fără propuneri de modificare

joi

- fără propuneri de modificare

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Hannes Swoboda, pentru a indica faptul că Grupul PSE va cere amânarea votului asupra raportului Mathieu Grosch (A6-0037/2008) (punctul 23 din PDOJ).


19. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Erna Hennicot-Schoepges, Antonio Masip Hidalgo, Jelko Kacin, László Tőkés, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gerard Batten, Slavi Binev, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Proinsias De Rossa, Graham Watson, Ewa Tomaszewska, Daniel Strož, Thomas Mann, Magda Kósáné Kovács, Tunne Kelam, Catherine Guy-Quint, Toomas Savi, András Gyürk, Pervenche Berès, Filiz Hakaeva Hyusmenova şi Laima Liucija Andrikienė


20. Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin dreptul penal [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

Hartmut Nassauer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Jacques Barrot (vicepreşedinte al Comisiei).

A intervenit Dan Jørgensen (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI).

PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Georgios Papastamkos, în numele Grupului PPE-DE, Manuel Medina Ortega, în numele Grupului PSE, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Monica Frassoni, în numele Grupului Verts/ALE, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Aloyzas Sakalas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer, Jacques Barrot şi Hartmut Nassauer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 21.05.2008.


21. Bugetul 2009: estimările Parlamentului (dezbatere)

Raport privind estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2009 [2008/2022(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

Janusz Lewandowski şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Reimer Böge, în numele Grupului PPE-DE, Thijs Berman, în numele Grupului PSE, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Wiesław Stefan Kuc, în numele Grupului UEN, Gerard Batten, în numele Grupului IND/DEM, Margaritis Schinas, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Valdis Dombrovskis şi Brigitte Douay.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ville Itälä şi Esko Seppänen.

A intervenit Janusz Lewandowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.9 al PV din 20.05.2008.


22. Comerţul cu materii prime şi produse de bază (dezbatere)

Raport privind comerțul de materii prime și produse de bază [2008/2051(INI)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Jens Holm (A6-0134/2008)

Jens Holm şi-a prezentat raportul.

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

A intervenit Daniel Caspary, în numele Grupului PPE-DE.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Francisco Assis, în numele Grupului PSE, Zbigniew Zaleski, Marusya Ivanova Lyubcheva şi Glyn Ford.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Papastamkos, Stavros Arnaoutakis şi Brian Crowley.

Au intervenit: Janez Potočnik şi Jens Holm.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 20.05.2008.


23. Înfiinţarea întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen” * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de înfiinţare a întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen” [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

A intervenit Janez Potočnik (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jan Březina, în numele Grupului PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE, Vladko Todorov Panayotov, în numele Grupului ALDE, Zdzisław Kazimierz Chmielewski şi Janez Potočnik.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.4 al PV din 20.05.2008.


24. Fondul comunitar pentru tutun * (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce privește transferul ajutorului pentru tutun către Fondul comunitar pentru tutun pentru anii 2008 și 2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 în ceea ce privește finanțarea Fondului comunitar pentru tutun [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

Sergio Berlato şi-a prezentat raportul.

A intervenit Mariann Fischer Boel (membră a Comisiei).

Au intervenit: Wiesław Stefan Kuc (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Ioannis Gklavakis, în numele Grupului PPE-DE, Alejandro Cercas, în numele Grupului PSE, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului UEN, Diamanto Manolakou, în numele Grupului GUE/NGL, Hélène Goudin, în numele Grupului IND/DEM, şi Esther Herranz García.

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

Au intervenit: Lily Jacobs, Roberta Angelilli, Kartika Tamara Liotard, Bogdan Golik, Andrzej Tomasz Zapałowski şi Thijs Berman.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Armando Veneto, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Ioannis Gklavakis.

Au intervenit: Mariann Fischer Boel şi Sergio Berlato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.5 al PV din 20.05.2008.


25. Evaluarea programului PEACE şi strategii pentru viitor (dezbatere)

Raport privind evaluarea programului PEACE și a strategiilor pentru viitor [2007/2150(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

Bairbre de Brún şi-a prezentat raportul.

A intervenit Danuta Hübner (membră a Comisiei).

Au intervenit: Lambert van Nistelrooij, în numele Grupului PPE-DE, Catherine Stihler, în numele Grupului PSE, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, Jim Allister, neafiliat, Ioannis Kasoulides, Stavros Arnaoutakis, Jean Marie Beaupuy, Daniel Hannan şi Colm Burke.

A intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rolf Berend.

Au intervenit: Marian Harkin cu privire la afirmaţiile lui Jim Allister, iar acesta din urmă cu privire la intervenţie.

Au intervenit: Danuta Hübner şi Bairbre de Brún.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.6 al PV din 20.05.2008.


26. Strategie pentru regiunile ultraperiferice: realizări şi perspective (dezbatere)

Raport privind Strategia pentru regiunile ultraperiferice: realizări și perspective [2008/2010(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Margie Sudre (A6-0158/2008)

Margie Sudre şi-a prezentat raportul.

A intervenit Danuta Hübner (membră a Comisiei).

A intervenit Pedro Guerreiro (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH).

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Oldřich Vlasák, în numele Grupului PPE-DE, Emanuel Jardim Fernandes, în numele Grupului PSE, Jean Marie Beaupuy, în numele Grupului ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, Pedro Guerreiro, în numele Grupului GUE/NGL, Rolf Berend, Iratxe García Pérez, Kyriacos Triantaphyllides, Emmanouil Angelakas, Manuel Medina Ortega şi Catherine Neris.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij, Sérgio Marques şi Madeleine Jouye de Grandmaison.

Au intervenit: Danuta Hübner şi Margie Sudre.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.11 al PV din 20.05.2008.


27. Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 2007-2013 (dezbatere)

Raport privind Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor pe perioada 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor. Raportor: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

Lasse Lehtinen şi-a prezentat raportul.

A intervenit Meglena Kuneva (membră a Comisiei).

Au intervenit: Piia-Noora Kauppi (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Diana Wallis (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Anna Hedh (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Colm Burke, în numele Grupului PPE-DE, Evelyne Gebhardt, în numele Grupului PSE, Alexander Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Leopold Józef Rutowicz, în numele Grupului UEN, Eva-Britt Svensson, în numele Grupului GUE/NGL, Hanne Dahl, în numele Grupului IND/DEM, Sergej Kozlík, neafiliat, Charlotte Cederschiöld, Bernadette Vergnaud, Andreas Schwab, Gabriela Creţu, Malcolm Harbour, Joel Hasse Ferreira şi Małgorzata Handzlik.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Silvia-Adriana Ţicău, Magor Imre Csibi, Zuzana Roithová şi Evelyne Gebhardt.

Au intervenit: Meglena Kuneva şi Lasse Lehtinen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.12 al PV din 20.05.2008.


28. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 406.218/OJMA).


29. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.30.

Harald Rømer

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Booth, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Corlăţean, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Ek, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Haug, Heaton-Harris, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hieronymi, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, Irujo Amezaga, Itälä, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Klamt, Klaß, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Lang, De Lange, Langen, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Losco, Louis, Lulling, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Manolakou, Marinescu, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Millán Mon, Mölzer, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Neris, Newton Dunn, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Olajos, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Alojz Peterle, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podimata, Pöttering, Pohjamo, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posselt, Prets, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Spautz, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sudre, Sumberg, Surján, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wiersma, Willmott, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Zahradil, Zaleski, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate