Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg

4. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)

Podľa čl. 115 rokovacieho poriadku nasledujúci poslanci / politické skupiny požiadali, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Sudán a Medzinárodný trestný súd

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle a Josep Borrell Fontelles za skupinu PSE, o Sudáne a Medzinárodnom trestnom súde (B6-0240/2008);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, o situácii v Sudáne a Medzinárodnom trestnom súde (B6-0254/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Sudáne a Medzinárodnom trestnom súde (B6-0255/2008);

- Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, o Sudáne a Medzinárodnom trestnom súde (B6-0256/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Eoin Ryan za skupinu UEN, o Sudáne a Medzinárodnom trestnom súde (B6-0257/2008);

- Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez a Johan Van Hecke za skupinu ALDE, o Sudáne a Medzinárodnom trestnom súde (B6-0258/2008).

II.   Zadržiavanie politických oponentov v Bielorusku

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma a Justas Vincas Paleckis za skupinu PSE, o situácii v Bielorusku (B6-0239/2008);

- Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan a Inese Vaidere za skupinu UEN, o situácii v Bielorusku (B6-0259/2008);

- Vittorio Agnoletto za skupinu GUE/NGL, o Bielorusku (B6-0260/2008);

- Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE-DE, o väznení politických oponentov v Bielorusku (B6-0261/2008);

- Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas a Anne E. Jensen za skupinu ALDE, o väznení politických oponentov v Bielorusku (B6-0263/2008);

- Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE, o väznení politických oponentov v Bielorusku (B6-0264/2008).

III.   Rastúce napätie v Burundi

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock a Ana Maria Gomes za skupinu PSE, o situácii v Burundi (B6-0241/2008);

- Raül Romeva i Rueda a Mikel Irujo Amezaga za skupinu Verts/ALE, o rastúcom napätí v Burundi (B6-0265/2008);

- Umberto Guidoni za skupinu GUE/NGL, o situácii v Burundi (B6-0266/2008);

- John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola a Tunne Kelam za skupinu PPE-DE, o rastúcom napätí v Burundi (B6-0267/2008);

- Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan a Ewa Tomaszewska za skupinu UEN, o situácii v Burundi (B6-0268/2008);

- Johan Van Hecke za skupinu ALDE, o Burundi (B6-0269/2008).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s čl. 142 rokovacieho poriadku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia