Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0300(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0172/2008

Внесени текстове :

A6-0172/2008

Разисквания :

PV 20/05/2008 - 5
CRE 20/05/2008 - 5

Гласувания :

PV 20/05/2008 - 8.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0207

Протокол
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург

5. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиките за заетостта на държавите-членки [COM(2007)0803 част V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] – комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Anne Van Lancker представи доклада.

Изказаха се: Elisabeth Morin, от името на групата PPE-DE, Jan Andersson, от името на групата PSE, Ona Juknevičienė, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Kathy Sinnott, от името на групата IND/DEM, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, Thomas Mann, Rovana Plumb, Siiri Oviir, Gabriele Zimmer, Derek Roland Clark, Jacek Protasiewicz, Richard Falbr, Nils Lundgren, José Albino Silva Peneda, Juan Andrés Naranjo Escobar и Iles Braghetto.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Tadeusz Zwiefka, Renate Weber, Miloslav Ransdorf, Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Czesław Adam Siekierski и Paul Rübig.

Изказаха се: Vladimír Špidla и Anne Van Lancker.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 20.05.2008.

Правна информация - Политика за поверителност