Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2202(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0159/2008

Внесени текстове :

A6-0159/2008

Разисквания :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Гласувания :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0212

Протокол
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург

6. Равни възможности и недискриминацията в ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно отбелязания напредък в областта на равните възможности и недискриминацията в ЕС (въвеждане на Директиви 2000/43/ЕО и 2000/78/ЕО в националното законодателство) [2007/2202(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Tatjana Ždanoka (докладчик по становището на комисията LIBE), Edit Bauer, от името на групата PPE-DE, Magda Kósáné Kovács, от името на групата PSE, Bernard Lehideux, от името на групата ALDE, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Bairbre de Brún, от името на групата GUE/NGL, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin и Pier Antonio Panzeri.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Метин Казак, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf и Gay Mitchell относно изказването на Jim Allister.

Изказа се Vladimír Špidla.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Изказа се Elizabeth Lynne.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 20.05.2008.

Правна информация - Политика за поверителност