Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2202(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0159/2008

Teksty złożone :

A6-0159/2008

Debaty :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Głosowanie :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0212

Protokół
Wtorek, 20 maja 2008 r. - Strasburg

6. Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie postępów osiągniętych w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (transpozycja dyrektywy 2000/43/WE i dyrektywy 2000/78/WE) [2007/2202(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne przedstawiła sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Vladimír Špidla (członek Komisji).

Głos zabrali: Tatjana Ždanoka (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Edit Bauer w imieniu grupy PPE-DE, Magda Kósáné Kovács w imieniu grupy PSE, Bernard Lehideux w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel w imieniu grupy UEN, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin i Pier Antonio Panzeri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf i Gay Mitchell w sprawie wystąpienia Jima Allistera.

Głos zabrał Vladimír Špidla.

PRZEWODNICTWO: Mechtild ROTHE
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Elizabeth Lynne.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.13 protokołu z dnia 20.05.2008.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności