Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2202(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0159/2008

Predkladané texty :

A6-0159/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Hlasovanie :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0212

Zápisnica
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg

6. Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) [2007/2202(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Luigi COCILOVO
podpredseda

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tatjana Ždanoka (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Magda Kósáné Kovács za skupinu PSE, Bernard Lehideux za skupinu ALDE, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Bairbre de Brún za skupinu GUE/NGL, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, , Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin a Pier Antonio Panzeri.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf a Gay Mitchell k vystúpeniu Jima Allistera.

V rozprave vystúpil Vladimír Špidla.

PREDSEDNÍCTVO: Mechtild ROTHE
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Elizabeth Lynne.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 20.05.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia