Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2009(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0163/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0163/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 7
CRE 20/05/2008 - 7

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0213

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

7. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση [2008/2009(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

Ο Willi Piecyk παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sérgio Marques (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Pedro Guerreiro (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PECH), Georg Jarzembowski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fernand Le Rachinel, μη εγγεγραμμένος, Luís Queiró, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Ian Hudghton, Αθανάσιος Παφίλης, Ashley Mote, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Bogusław Liberadzki, Rosa Miguélez Ramos, Jamila Madeira και Paulo Casaca.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Czesław Adam Siekierski, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Ivanova Lyubcheva και Catherine Stihler.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Stihler, Joe Borg και Willi Piecyk.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου