Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0234(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0132/2008

Ingediende teksten :

A6-0132/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/05/2008 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0200

Notulen
Dinsdag 20 mei 2008 - Straatsburg

8.1. Vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Besluit 85/368/EEG van de Raad inzake de vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap [COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jan Andersson (A6-0132/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P6_TA(2008)0200)

Juridische mededeling - Privacybeleid