Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2007/0234(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0132/2008

Texte depuse :

A6-0132/2008

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/05/2008 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0200

Proces-verbal
Marţi, 20 mai 2008 - Strasbourg

8.1. Echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Deciziei nr. 85/368/CEE a Consiliului privind echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ale Comunității Europene [COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportor: Jan Andersson (A6-0132/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P6_TA(2008)0200)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate