Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0211(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0145/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0145/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 23
CRE 19/05/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0203

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

8.4. Δημιουργία κοινής επιχείρησης στοιχείων καυσίμου και υδρογόνου * (άρθρο 131 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο" [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P6_TA(2008)0203)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου