Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0051(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0130/2008

Ingivna texter :

A6-0130/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/05/2008 - 8.7
CRE 20/05/2008 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0206

Protokoll
Tisdagen den 20 maj 2008 - Strasbourg

8.7. Statistik för köttproduktion och besättningar ***I (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över köttproduktion och besättningar [KOM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Talare: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (föredragande).

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0206)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0206)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy