Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2189(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0155/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0155/2008

Συζήτηση :

PV 19/05/2008 - 27
CRE 19/05/2008 - 27

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.12
CRE 20/05/2008 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0211

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

8.12. Στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0211)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Lasse Lehtinen (εισηγητής) σχετικά με τη γαλλική απόδοση της τροπολογίας 3.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου