Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2202(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0159/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0159/2008

Συζήτηση :

PV 20/05/2008 - 6
CRE 20/05/2008 - 6

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2008 - 8.13
CRE 20/05/2008 - 8.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

8.13. Πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ισότητα ευκαιριών και την εξάλειψη των διακρίσεων στην ΕΕ (μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ) [2007/2202(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0212)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Philip Bushill-Matthews, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, ο οποίος ζητεί ψηφοφορία με ονομαστική κλήση στην τροπολογία 4, την παράγραφο 6 και την τροπολογία 12 (Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη αυτό το αίτημα)·

Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, που προτείνει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος 3α, η οποία δεν κρατείται, δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη·

Richard Howitt επί του αιτήματος του Philip Bushill-Matthews.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου