Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 май 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Hans-Gert PÖTTERING
Председател

8. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Съответствие между професионалните квалификации на страните-членки на Европейските общности ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Опростяване на процедурите по вписване и публикуване на информация във ветеринарната и зоотехническата област * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3. Връщане на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (кодифицирана версия) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.4. Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.5. Фонд „Тютюн“ * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.6. Програма PEACE и стратегии за бъдещето (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.7. Статистика за месо и добитък ***I (гласуване)

8.8. Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки * (гласуване)

8.9. Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (гласуване)

8.10. Tърговия със суровини и стоки (гласуване)

8.11. Стратегия за най-отдалечените региони: постижения и перспективи (гласуване)

8.12. Стратегия на ЕС за политика за защита на потребителите (гласуване)

8.13. Равни възможности и недискриминацията в ЕС (гласуване)

8.14. Интегрирана морска политика за Европейския съюз (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност