Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 20. května 2008 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

8. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Srovnatelnost kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.2. Zjednodušení postupů vypracovávání seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.3. Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.4. Vytvoření společného podniku Palivové články a vodík * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.5. Tabákový fond Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.6. Hodnocení programu PEACE a strategií pro budoucnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)

8.7. Statistiky v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat ***I (hlasování)

8.8. Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států * (hlasování)

8.9. Rozpočet na rok 2009 – odhad příjmů a výdajů Parlamentu (hlasování)

8.10. Obchod se surovinami a komoditami (hlasování)

8.11. Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti (hlasování)

8.12. Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (hlasování)

8.13. Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (hlasování)

8.14. Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí