Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 20. mai 2008 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Hans-Gert PÖTTERING
president

8. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarl-veebilehel.


8.1. Liikmesriikide kutsekvalifikatsioonide võrreldavus ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

8.2. Veterinaar- ja zootehnika valdkonnas nimekirjade koostamise ja andmete avaldamise korra lihtsustamine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

8.3. Liikmesriigi territooriumilt ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamine (kodifitseeritud versioon) ***I (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

8.4. Kütuseelementide ja vesiniku ühisettevõtte loomine * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

8.5. Ühenduse tubakaalase uurimistöö ja teabelevi fond * (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

8.6. Programmi PEACE hindamine ja tulevikustrateegiad (kodukorra artikkel 131) (hääletus)

8.7. Loomakasvatuse statistika ***I (hääletus)

8.8. Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised * (hääletus)

8.9. 2009. aasta eelarve: Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus (hääletus)

8.10. Tooraine ja toormaterjaliga kauplemine (hääletus)

8.11. Äärepoolseimate piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid (hääletus)

8.12. ELi tarbijapoliitika strateegia 2007–2013 (hääletus)

8.13. Võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise valdkonnas ELis tehtud edusammud (hääletus)

8.14. Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika