Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 20 mei 2008 - Straatsburg

VOORZITTER: Hans-Gert PÖTTERING
Voorzitter

8. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vergelijkbaarheid van de getuigschriften van vakbekwaamheid tussen lidstaten ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

8.2. Vereenvoudiging van de procedures voor het opstellen en publiceren van lijsten met informatie op veterinair en zoötechnisch gebied * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

8.3. Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht (gecodificeerde versie) ***I (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

8.4. Gemeenschappelijke Onderneming Brandstofcellen en Waterstof * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

8.5. Communautair Fonds voor tabak * (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

8.6. Evaluatie van het PEACE-programma en strategieën voor de toekomst (artikel 131 van het Reglement) (stemming)

8.7. Vlees- en veestatistieken ***I (stemming)

8.8. Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten * (stemming)

8.9. Raming van de inkomsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2009 (stemming)

8.10. Handel in grondstoffen en goederen (stemming)

8.11. Strategie voor de ultraperifere regio's: balans en toekomstperspectieven (stemming)

8.12. EU-strategie voor het consumentenbeleid 2007-2013 (stemming)

8.13. Vooruitgang op het gebied van gelijke kansen en non-discriminatie in de EU (stemming)

8.14. Een geïntegreerd maritiem beleid voor de Europese Unie (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid