Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 20 maja 2008 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Hans-Gert PÖTTERING
Przewodniczący

8. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Porównywalność kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.2. Uproszczenie procedur dotyczących podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.3. Zwrot dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego (wersja ujednolicona) ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.4. Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa Ogniwa paliwowe i wodór * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.5. Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.6. Ocena programu Peace i strategie na przyszłość (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

8.7. Statystyki dotyczące mięsa i zwierząt gospodarskich ***I (głosowanie)

8.8. Wytyczne dla polityki zatrudnienia państw członkowskich * (głosowanie)

8.9. Preliminarz budżetowy Parlamentu Europejskiego na rok 2009 (głosowanie)

8.10. Handel surowcami i produktami podstawowymi (głosowanie)

8.11. Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość (głosowanie)

8.12. Strategia polityki wspólnotowej w zakresie polityki konsumenckiej na lata 2007-2013 (głosowanie)

8.13. Postępy w zakresie równych szans i niedyskryminacji w UE (głosowanie)

8.14. Zintegrowana polityka morska Unii Europejskiej (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności