Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 20 mai 2008 - Strasbourg

PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

8. Votare
Stenograma

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.2. Simplificarea procedurilor de întocmire a listelor și de publicare a informațiilor în domeniul veterinar și zootehnic * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.3. Restituirea bunurilor culturale care au părăsit ilegal teritoriul unui stat membru (versiune codificată) ***I (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.4. Înfiinţarea întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen” * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.5. Fondul comunitar pentru tutun * (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.6. Evaluarea programului PEACE şi strategii pentru viitor (articolul 131 din Regulamentul de procedură) (vot)

8.7. Statistici referitoare la carne şi la efectivele de animale ***I (vot)

8.8. Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre * (vot)

8.9. Bugetul 2009: estimările Parlamentului (vot)

8.10. Comerţul cu materii prime şi produse de bază (vot)

8.11. Strategie pentru regiunile ultraperiferice: realizări şi perspective (vot)

8.12. Strategia UE pentru politica de protecţie a consumatorilor 2007-2013 (vot)

8.13. Progresele înregistrate în UE în materie de egalitate de şanse şi luptă împotriva discriminării (transpunerea Directivelor 2000/43/CE şi 2000/78/CE) (vot)

8.14. O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate