Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Sergio Berlato - A6-0164/2008: Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Κατερίνα Μπατζελή

Έκθεση Bairbre de Brún - A6-0133/2008: James Nicholson

Έκθεση Anne Van Lancker - A6-0172/2008: Hubert Pirker, Czesław Adam Siekierski, Frank Vanhecke

Έκθεση Janusz Lewandowski - A6-0181/2008: Frank Vanhecke

Έκθεση Margie Sudre - A6-0158/2008: Madeleine Jouye de Grandmaison

Έκθεση Lasse Lehtinen - A6-0155/2008: Zuzana Roithová

Έκθεση Elizabeth Lynne - A6-0159/2008: Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Zdzisław Zbigniew Podkański

Έκθεση Willi Piecyk - A6-0163/2008: Erik Meijer, Czesław Adam Siekierski.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου