Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0097(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A6-0037/2008

Arutelud :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Hääletused :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0249

Protokoll
Teisipäev, 20. mai 2008 - Strasbourg

13. Autoveo-ettevõtja tegevusalal tegutsemiseks nõutavad tingimused ***I – Bussidega toimuv rahvusvaheline reisijatevedu (uuesti sõnastatud) ***I – Kaupade rahvusvaheline autovedu (uuesti sõnastatud) ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühiseeskirjad autoveo-ettevõtjate tegevusalal tegutsemise tingimuste kohta [KOM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rahvusvahelisele autoveoturule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) [KOM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Sõna võtsid Radovan Žerjav (nõukogu eesistuja) ja Leonard Orban (komisjoni liige).

Silvia-Adriana Ţicău tutvustas raportit.

Mathieu Grosch tutvustas raporteid.

Sõna võttis Georg Jarzembowski fraktsiooni PPE-DE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Gérard ONESTA
asepresident

Sõna võtsid Willi Piecyk fraktsiooni PSE nimel, Dirk Sterckx fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Erik Meijer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Johannes Blokland fraktsiooni IND/DEM nimel, Luca Romagnoli (fraktsioonilise kuuluvuseta), Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban ja Silvia-Adriana Ţicău.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.05.2008protokoll punkt 5.521.05.2008protokoll punkt 5.6 ja 21.05.2008protokoll punkt 5.7.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika