Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0097(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0037/2008

Keskustelut :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Äänestykset :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0249

Pöytäkirja
Tiistai 20. toukokuuta 2008 - Strasbourg

13. Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettävät edellytykset ***I - Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) ***I - Maanteiden kansainvälinen tavaraliikenne (uudelleenlaadittu) ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettäviä edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä [KOM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [KOM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Mietintö: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu) [KOM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Puheenvuorot: Radovan Žerjav (neuvoston puheenjohtaja) ja Leonard Orban (komission jäsen).

Silvia-Adriana Ţicău esitteli laatimansa mietinnön.

Mathieu Grosch esitteli laatimansa mietinnöt.

Georg Jarzembowski käytti puheenvuoron PPE-DE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Gérard ONESTA

Puheenvuorot: Willi Piecyk PSE-ryhmän puolesta, Dirk Sterckx ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, Erik Meijer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Johannes Blokland IND/DEM-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban ja Silvia-Adriana Ţicău.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.5.2008, kohta 5.5, istunnon pöytäkirja 21.5.2008, kohta 5.6 ja istunnon pöytäkirja 21.5.2008, kohta 5.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö